နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး ျပန္လႊတ္ေပးပါ...ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း အျပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းေပးပါ....

Saturday, April 5, 2014

ဂ်ပန္ကူမွ နလန္ထူရ ပုဂံေျမအလွ

ျပီးခဲ့တဲ့ (၂)ပါတ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္တုန္းက ဆိုပါေတာ့။  အတိအက်ေျပာရရင္ေတာ့ (၂၀၁၄.မတ္လ.၁၉)ေန႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ၾကီး သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္တဲ့ အဆာဟိ ( ASAHI) သတင္းစာရဲ႕  မ်က္ႏွာဖံုးေနရာ အလယ္တည့္တည့္ေလာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပုဂံဘုရားပံုေတာ္ၾကီးတစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ရင္ထဲ ဒိတ္ကနဲ ေနသြားတယ္။ စိတ္ထဲမလည္း ဘုရား ဘုုရား ပုဂံဘုရားေတြကို ဘာလုပ္ဦးမလို႔ပါလိမ့္၊ ေရာင္းစားေတာ့မွာလား၊ ေပါင္စားေတာ့မွာလား၊ လဲစားေတာ့မွာလား၊ ငွားစားေတာ့မွာလား၊ ျပစားေတာ့မွာလား...စသျဖင့္ ကိုယ့္လူမ်ားအေၾကာင္း ကိုယ္အသိဆံုးပါ ဆိုသလိုပဲေပါ့။

ျမန္မာတို႔ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ဗုဒၶအေမြအႏွစ္လည္းျဖစ္၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္လည္း ျဖစ္တဲ့ ဒီပုဂံေျမနဲ႔ ပုဂံဘုရားေတြကိုဘာမ်ား လုပ္ၾကဦးမလို႔လဲ၊ ဘာမ်ား ျဖစ္ျပီလဲေပါ့။

ဂ်ပန္တို႔ရဲ႕ သေဘာသဘာဝအရ ဒီလို သတင္းစာရဲ႕ အဓိက ေနရာၾကီးမ်ဳိးမွာ

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Monday, March 10, 2014

အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြ ရံပံုေငြက႑မ်ား မိတ္ဆက္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက နိုင္ငံေရးသမားေတြနွင့္ နို္င္ငံေရးပါတီရံပံုေငြ ဘယ္ကရွာသလဲ ဘယ္လိုစီမံခန္႕ခဲြျပီး ဘယ္လိုစနစ္ေတြနွင့္ ဘယ္သူေတြက စီစစ္သလဲ။ ဘယ္လိုဥပေဒေတြရွိျပီး ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႕သတ္ထားပံုကို  က်ေနာ္ စာေတြ႕နွင့္အတူ ေျခာက္လၾကာ က်ေနာ္ပါ၀င္ကူညီခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္နိုင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အေတြ႕ၾကံဳမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး တင္ျပပါမယ္။ က်ေနာ့္တင္ျပမႈက အလံုးစံုျပည့္စံုမည္ဟု မယူဆေသာ္လည္း အဓိက အေျခခံအေၾကာင္းရာမ်ား နွင့္ အခ်က္လက္မ်ား အတြက္ စိတ္ခ်နိုင္ျပီး။  အေ၀းက ေလ့လာလိုသူမ်ား အေထာက္ကူျပဳေစရန္ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အေမရိကန္စနစ္ျဖင့္ အလွမ္းေ၀းသူမ်ားပါ ရွင္းလင္းသိရွိရန္ ၾကိဳးစားရတာ ျဖစ္လို႔ အပိုင္းသံုးပိုင္းခဲြျပီး တင္ျပေပးသြားပါမယ္။
  • ယၡဳပထမပိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ အေျခခံနွင့္ ျပည္ေထာင္စုရံပံုေငြကို တင္ျပမွာ ျဖစ္ျပီး။
  • ဒုတိယပိုင္းမွာ Political Action Committee (PAC) ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားနွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တင္ျပေပးမွာျဖစ္ျပီး။
  • တတိယပိုင္းမွာ အသင္းအဖဲြၾကီးမ်ားနွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ား၏ အေမရိကန္နို္င္ငံေရးအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   
က်ေနာ္တင္ျပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သိလိုသူမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္နွင့္ 

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Sunday, March 9, 2014

ဥပေဒမူၾကမ္းမွ ဥပေဒသို႔

သမၼတဦးသိန္းစိန္က မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြဖိုု႕ တာ၀န္ေပးတယ္ဆိုုျပီး ဖတ္ရလိုု႕(ဟုုတ္မဟုုတ္ မသိပါ။ ၅၀% သာယံုုရတဲ့ ေခတ္ဆိုုေတာ့လည္းခက္သား) ဘယ္လိုု နည္းဥပေဒေတြနွင့္ ဆံုုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္တာလည္း ျမန္မာနိုုင္ငံမွာ လက္ရွိလုုိအပ္ေနတဲ့ လိုုအပ္ခ်က္ေတြထဲမွာမွ ပဋိပကၡ အျဖစ္နိုုင္ဆံုုးကိုု ေရြးခ်ယ္ျပီး လုုပ္ေဆာင္သည့္ သေဘာကိုု နားမလည္နိုုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္။

နည္းဥပေဒနွင့္ ကိုုက္ညီမႈရွိရဲ႕လား ဆိုုတာေတြေတြးရင္း အေတြးထဲ ေပၚလာတဲ့ ဒီမွာက်ေနာ္ သင္ယူ ေလ့လာရသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတခု တင္သြင္းပံု၊ ၾကားနာပံု၊ ဆံုးျဖတ္ပံုနွင့္ အတည္ျပဳပံု

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Friday, March 7, 2014

ဦးရဲထြဋ္သို႕ ျပည္သူ႕၀မ္းစာ

အေမရိကန္သမၼတေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို အေမရိကန္ဖဲြ႕စည္းပံု အပိုဒ္ခဲြ(၂) အခန္း(၁) နွင့္အညီေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္တဲ့အခါ နွစ္ပတ္လည္လစာေငြ ေဒၚလာ ၄၀၀၀၀၀(ေလးသိန္း) နွင့္အတူ အျခားအသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ ၁၆၉၀၀၀ ကို အိမ္ျဖဴေတာ္နွင့္အတူ လက္ခံရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားလိုအပ္သည့္ စရိတ္မ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းေပးျခင္းခံရပါက ရရွိနိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္သမၼတ အျဖစ္ဘယ္သူလိုလူ ေရြးခ်ယ္ခံနိုင္ပါသနည္းဆိုလ်င္။ အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္ျပီး အနို္မ့္ဆံုး အသက္ (၃၅) နွစ္နွင့္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ တဆက္ထဲေနခ်ိန္ကာလ (၁၄) နွစ္ရွိသူ ျဖစ္ရပါမယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ သက္တမ္း အငယ္ဆံုးသမၼတသည္ ဂၽြန္အက္ဖ္ကေနဒီ ( John F. Kennedy 1961-1963) ျဖစ္ျပီး။ သက္တမ္းအရွည္ဆံုးသမၼတမွာ ေရာ္နယ္ေရဂန္ ( Ronald Reagan 1981-1989) ျဖစ္တယ္။


အေမရိကန္သမၼတကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္သလဲ။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Friday, January 31, 2014

အစေကာင္းမွ အေနွာင္းေသခ်ာမယ္

အေမရိကန္ေတြ နွစ္ေပါင္းနွစ္ရာေလာက္ အခ်ိန္ယူလာလိုု႔ ယေန႕ အေျခေနေရာက္တာ ဆိုုသည့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ မ်က္ေစ့လည္နိုုင္ေသာ တင္ျပခ်က္ကို ၀န္ၾကီးမွစလိုု႔ လူသိမ်ားသူမ်ားအထိ အသံုုးမ်ားလာတာကိုုေတြ႕ရတယ္။ အလွမ္းေ၀းသူမ်ား အေနျဖင့္ ဟုုတ္ေလနိုုးနိုုး ထင္လာနိုုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အမွန္တရားမဟုုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ယေန႕အေျခေနဟာ လြန္ခဲ့သည့္ နွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုုေၾကာင့္ဆိုုတာကိုု သိဖိုု႔လိုုပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံမွာ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈ ထြန္းကားလာဖို႔အတြက္ ပင္မေသြးေၾကာဟာ အေျခခံဖဲြ႕စည္းပံုပဲ ျဖစ္တယ္။

အေျခခံဖဲြ႕စည္းပံုပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုု မူတည္ျပီး တရားဥပေဒျပဌာန္းတာေၾကာင့္ အေျခခံဖဲြ႕စည္းပံုသာ အလဲြၾကီးျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ယေန႕အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုဟာ ယခုလိုရပ္တည္ေနနိုုင္ဖိုု႔ မျဖစ္နိုုင္ဘူး။ အဲဒါေတြကိုု ထည့္မေျပာဘဲ အေမရိကန္မွာ နွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ၾကာျပီးမွ ယေန႕အခြင့္ေရးရတာလိုု႔ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ကိုယ္လိုရာဆြဲျပီး လံုးခ် တင္ျပတာဟာ မမွားေပမယ့္ အမွန္တရားေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မလွိမ့္တပတ္ အဆင့္ပဲရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။  


ဒီေနရာမွာ ေရးလ္ (Yale) တကၠသိုု္လ္မွ အေမရိကန္ဖဲြ႕စည္းပံုကၽြမ္းက်င္သူ Dr. Akhil Amar ရဲ႕ America’s the Unwritten Constitution ဆိုသည့္ စာအုပ္မွ တင္စားခ်က္ေလးတခုကိုု ေဖၚျပရင္ အထက္ပါ ေဖၚျပခ်က္ဟာပါ ပိုမိုသိသာေပၚလြင္ေစပါတယ္။ " အဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုေအာက္မွာ တို႔ေတြေနရလိုု႕သာ အေမရိကန္ရယ္လို႔ ျဖစ္ေနတာပါ။ အကယ္၍သာ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္က ဖဲြ႕စည္းပံုမရွိခဲ့ရင္

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Friday, November 2, 2012

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေၾကာင္း(၂)


အမွာစကား

နိုင္ငံတနိုင္ကို အေျခခံျဖစ္ေသာ သမိုင္းေနာက္ခံနွင့္ နုိင္ငံေရး စီးပြါးေရး ပထ၀ီေရးကို တီးေခါက္မိရင္ ပိုလို႔ စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းပါသည္။ ပိုျပီးေတာ့လည္း အေျချမစ္ ရွိရွိ နားလည္ သေဘာေပါက္ နိုင္သည္။ ဒါေတြကို အေျခခံ သံုးသပ္ခ်က္တိုင္းကို က်စ္လစ္ခိုင္မာေစရန္ သတိျပဳရမွာ နိုင္ စစ္ စီး ကမာၻ ( နိုင္ငံေရး စစ္ေရး စီးပြားေရး ကမာၻ႕ေရး) ျဖစ္ျပီး။ အဲဒီလို ခ်ိန္ဆရမည္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ေထာင္ထဲမွာ အဘဦးအုန္းျမင့္ (သခင္အုန္းျမင့္) နွင့္ အကိုေတြ သင္ၾကားေပးတာကို အခု ျပန္သတိရျပီး ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။

ပထမပိုင္းမွာ က်ေနာ ္တင္ျပထားတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာစာတမ္းကို ေၾကျငာခ်က္ အတိုင္း အာမခံခ်က္ရွိေသာ၊ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အခန္းၾကီး ၁၀ ခန္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ အေရးပါတဲ့ အေမရိကန္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မေျပာခင္ သူတို႔ေတြမွာ ဥပေဒစိုးမိုးရတဲ့ အခ်က္ကို သတိထားမိတာကို ေျပာခ်င္ပါသည္။ အေမရိကန္ေတြက ျဗိတိသွ်လက္ထဲကေန နိုင္ငံေရးအရ ကိုလိုနီကို ဆန္႔က်င္လာခဲ့ျပီးမွ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရး အေျခခံေကာင္းရွိေတာ့ နိုင္ငံေရး အားေကာင္းတာကို ေတြရသည္။ အေမရိကန္ေတြ အေလ့က်င့္ ျဖစ္သြားပံုရသည္။ ေနာက္တခုက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ အတြက္

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Monday, October 15, 2012

မျမင္နိုင္ေသာအင္အားမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ရယူသူမ်ား


အမွာစကား
ကမာၻၾကီးတဖက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အားလံုးသည္ တိုက္ရုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ကမာၻ၏အျခားတဖက္ကို ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီရတ္က ကူ၀ိတ္ကို ထိုးစစ္ဆင္လိုက္သည့္အခါ ကမာၻဆီေစ်း ခုန္တက္သြားသည္မွာ ယေန႕ထိျပန္ မဆင္းေတာ့ေခ်။ ထိုေၾကာင့္ ယၡဳစာသည္ အားလံုးအတြက္ အသိအျမင္တခုခုကို ရရွိမည္ဆိုပါက ၀မ္းသာအားရျဖစ္မိမွာ အမွန္ပါ။

ဒီစာပုဒ္က က်ေနာ္တို႔ အတန္းမွာ နွစ္လပတ္တင္သြင္းေသာ က်ေနာ့္အစီရင္ခံစာ American Politic: Invisible power and Spin Doctors   ကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင ္ဘာသာျပန္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ရျခင္း အေၾကာင္းက က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ တခ်ိန္က စိတ္၀င္စားခဲ့ေသာ ပုစာၦျဖစ္လို႔ပါ။

က်ေနာ္ေလ့လာဆည္းပူးသမွ်ကို ျပန္လည္ေ၀မွ်ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

သူတို႔စာသင္ခန္း - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒ အေၾကာင္း


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာပံု အဆင့္ဆင့္ကို အရင္ကေရးခဲ့ဖူးသူ ရွိမရွိေတာ့ မသိပါ။ ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္ေတာ့ က်ေနာ္ဖတ္ရသမွ် ေရးေပးခ်င္ပါသည္။ ဒါမွသာလွ်င္ မသိေသးသူမ်ားနွင့္ လက္လွမ္း မမွီေသးသူမ်ား ေလ့လာဆည္းပူး နိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိေသာေၾကာင့္ ကိုယ္သိထားသမွ် ေရးသားေပးလိုပါသည္။


အားလံုး နားလည္ရလြယ္ကူေအာင္ က်ေနာ္အပိုင္း ေလးပိုင္းခဲြျခားတင္ျပပါမည္။

ပထမဆံုးအပို္င္းတြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာပံု အေျခခံသမိုင္း အနည္းငယ္ကို သိထားသင့္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အနည္းငယ္တင္ျပပါမည္။ သို႔မွသာ အဆင့္ဆင့္ကို ခ်ိတ္ဆက္မိကာ နားလည္ သေဘာေပါက္လြယ္ေပမည္။

ဒုတိအပိုင္းအေနျဖင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအၾကိဳနွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို တင္ျပပါမည္။ လြတ္လပ္ေရးအၾကိဳ ကာလတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို စတင္ေရးဆဲြေနသည့္ အေထာက္ထားမ်ားကို

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Thursday, August 9, 2012

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ဗဟန္းရဲစခန္းေရွ႕ လုပ္ၾကံမႈၾကီး

က်ေနာ္ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ ၁၉၈၈ ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွာ ေမ့မရနိုင္တဲ့ ဗဟန္းရဲစခန္းေရွ႕ ပစ္ခက္သတ္ျဖတ္မႈပါ။ အေရးေတာ္ပံု ပထမညျဖစ္တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ နိုင္ငံေတာ္လူသတ္မႈၾကီး အျပီး။ ေနာက္ေန႔မနက္မွာ အသက္မေသသူ က်ေနာ္တို႔ေတြ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚေရာက္ျပီး တပိတ္စခန္း ခ်ထားသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔တြင္  ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွ လွည့္စားေခၚထုက္ခံရျပီး ဆႏၵျပ သံဃာ ေက်ာင္းသား ျပည္သူလူထုၾကီးကို ဗဟန္းရဲစခန္း အေရွ႕တြင္ ေစာင့္ျပီး ပစ္ခက္ျပီး။ ထြက္ေျပး လာသူမ်ား ထဲမွ ဒဏ္ရာရသူမ်ား တဲြလာသူမ်ားကို ေျမပေဒသာကၽြန္းေထာင့္မွ ဘက္နက္မ်ားနွင့္ ထိုးျပီးဖမ္းေသာ အလြန္ရက္စက္သည့္ သတ္ျဖတ္မႈၾကီးပါ။

 ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ၀ယ္

 ျမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕ သတ္ျဖတ္မႈၾကီး၏ ေနာက္တေန႔တြင္ က်ေနာ္တို႔တေတြ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚကို ေရာက္လာျပီး သပိတ္စခန္း ခ်ထားပါသည္။ အဲဒီမွာ လူတန္းစား ေပါင္းစံုပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေရာ အရပ္သားေရာ အိမ္ေျခမဲ့ေနတဲ့ လူေတြလဲပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြ ဘုရားမုဒ္ အသီးသီးကို ပိတ္ထားလိုက္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရး တာ၀န္ခဲြၾကေတာ့ က်ေနာ္က ေတာင္ဖက္မုဒ္၏ ေဂါပကရံုးနေဘးမွာ တာ၀န္ခံလုပ္ရသည္။ က်ေနာ္နွင့္ အတူအျခား အရပ္သားအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ျပီး အိမ္ေျခမဲ့လူအခ်ိဳ႕လဲ ပါသည္။ ဘုရားေပၚတြင္ မည္သည့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ိဳးမွ မျဖစ္ရေအာင္ လုိက္လံထိန္းသိမ္းျပီး။ မသမာသူမ်ား မဟုတ္တာ မလုပ္နိုင္ရန္ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွ အလွဴခံပံုးမ်ားကို လိုက္လံသိမ္းဆည္းကာ ေတာင္ဖက္မုဒ္ ေဂါပကရံုးခန္းတြင္ ေဂါပကလူၾကီးတေယာက္မွ ေသာ့ဖြင့္ေပးျပီး

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Sunday, May 13, 2012

စစ္ေခြးတိုက္ (သို႕မဟုတ္) ေဟာင္ေကာင္ (၄)

ဆိုး၀ါးလွတဲ့ စစ္အစိုးရ၏ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာ ရပ္တည္ခဲ့ရေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေပးဆပ္မႈမ်ား ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ကို မသိလိုက္တဲ့ ျပည္သူမ်ားနွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။
ေထာင္တြင္းက နွိပ္စက္မႈဒဏ္မ်ားစြာ ခံခဲ့ရျပီး လြတ္ေျမာက္ လာတဲ့အခါ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႕ ဆံုးပါးသြားရွာတဲ့ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း ရဲေဘာ္ရဲဖက္ နဂါးေလး(ေခၚ) ကို၀င္းသူရၾကြယ္အား ဒီစာပုိဒ္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။
အင္းစိန္ေထာင္မွာ လိုင္းရွိတယ္

ေနာက္တေန႕ကို ေရာက္လာပါျပီ။ မနက္ခင္း အိပ္ေဆာင္ထ နိုးသံေတြနွင့္ အတူ က်ေနာ္လည္း နိုးေနပါျပီ။ စစ္ေခြးတိုက္မွာက အေဆာင္လိုေတာ့ မနက္(၅)နာရီေလာက္ထစရာ မလိုပါဘူး။ ရွစ္နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွ စစ္ေခြးတိုက္ထဲ တာ၀န္က် ၀န္ထမ္း ေရာက္လာပါသည္။
အခန္းတံခါးေတြကို ေသာ့လိုက္ဖြင့္ေနရာက က်ေနာ့္အခန္းကို ေက်ာ္သြားပါသည္။ က်ေနာ္ သိလုိက္ျပီ၊ က်ေနာ္တို႔ကို သီးျခားထုတ္ေတာ့မည္။( တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ရွယ္ႏွိပ္စက္မည္ေပါ့ဗ်ာ)။

တံခါးပြင့္လွ်င္ ထြက္လာၾကရေသာ ေျခက်ဥ္းနွင့္ ေဒါက္ကားကား နွင့္ ကိုးလို႔ ကန္႕လန္႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို စစ္ေခြးတိုက္တန္း အ၀ သစ္သားတံခါးမွ ေစာင့္ျပီး ရိုက္ေနသူကေတာ့ေဖါသြပ္သြပ္နဲ႕ ကရင္ၾကီးဆိုတဲ့ ရာထူးတရစ္ အဆင့္္ရွိ အကစ ၀န္ထမ္းပါပဲ။
က်ေနာ့္အခန္းက အခန္းနံပါတ္(၅) ၊ အလယ္တည့္တည့္ျဖစ္ေနေတာ့  သူရိုက္ေနတဲ့ သစ္သားတံခါးေပါက္

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

အက်ဥ္းေထာင္တြင္းက ၁၉၉၃ ေညာင္နွစ္ပင္ညီလာခံ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ(နိဂံုး)

အေရးၾကီးဆံုးက ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးသည္ တမ်ိဳးသားလံုး၏ အသက္ေသြး ေခၽြး ဘ၀ေတြ စေတးျပီးမွ တဆင့္စီ တဆင့္စီ ေပးဆပ္ရင္းျဖင့္  ယေန႕ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္ နိုင္ငံေရးအေျခေနကို ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သက္ေသျပမႈ တခုျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  ထိုေပးဆပ္မႈမ်ားထဲမွ အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္ အျဖစ္ ခံယူခ်က္နွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို အေလ်ာ့မေပးတဲ့ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းက နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အျဖစ္ပ်က္မ်ားကို က်ေနာ္ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ယေန႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားနွင့္ ျပည္သူမ်ားသိေအာင္ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။


အဲဒီလို ေပါက္ၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ထြက္လာေသာ သတင္းေၾကာင့္ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကရသည္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေထာင္ေျပာင္း လုပ္တဲ့အခါ လုပ္နည္း ကိုင္နည္း တခုက ညဖက္ၾကီး အိပ္ေဆာင္ ပိတ္ျပီးေသာ္လည္း "အေရးေပၚပံုစံ" ေအာ္ျပီး ၀င္ေရာက္လာေသာ ေထာင္၀ါဒါမ်ားကို ဘယ္သူမွ ေမာ့ၾကည္လို႔မရပါ။ အုပ္နွင့္ က်င္းနဲ႕ အမ်ားၾကီးေရာက္လာျပီး ေမ်ာ္စင္ေပၚမွ မီးေမာင္းမ်ား

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Tuesday, May 8, 2012

အက်ဥ္းေထာင္တြင္းက ၁၉၉၃ ေညာင္နွစ္ပင္ညီလာခံ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေခၚျပီး  ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုတာၾကီး ေရးဆဲြဖို႔ ဆိုျပီး စတင္တဲ့ အခ်ိန္ထဲကိုက က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံနွင့္ လူမ်ိဳးကို ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေပးခဲ့ပါသည္။ ဒီညီလာခံေၾကာင့္ပဲ ေထာင္ထဲထည့္ခံရ အေတြးေခၚေတြ ကဲြၾက လဲြၾကနွင့္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။  အဲဒီညီလာခံကိုပဲ အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ေတြ အန္တုခဲ့လို႔  ဗိုလ္ခင္ညႊန္႕ တုန္႔ျပန္ လုပ္ရပ္ေလး ျပန္ေျပာခ်င္ပါသည္။ မသိေသးတဲ့ ျပည္သူမ်ားနွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ား လက္ဆမ့္ကမ္းလိုတာပါ။ အေဟာင္းေတြ အသစ္ လုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ခြင့္လႊတ္လို႔ ရပါသည္ သို႔ေသာ္ ေမ့ပစ္လို႔ မရနိုင္တဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့နိုင္ေသာ မွတ္တမ္းေတြ  ျပန္ေရးသား ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရဲမင္းထြန္း


၁၉၉၃ ေညာင္နွစ္ပင္ညီလာခံမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုတပံု (Photo- AP)

၁၉၉၃ ခုနွစ္ အင္းစိန္ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္၏ အမွတ္သံုး ေထာင္က်ေဆာင္ အတြင္းမွာ ေညာင္နွစ္ပင္ညီလာခံ ျပႆာနာ စတာပါပဲ။ က်ေနာ့္ေထာင္တြင္း ေဆာင္းပါးေတြမွာ ရွင္းျပခဲ့ဖူးတဲ့ အတိုင္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္းမွာ တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္တဲ့ ေထာင္လွမ္းေရး တပ္စြယ္စျပီး ရွာတဲ့ ျပႆနာပါ။

အားလံုးကို ရွင္းျပထားတဲ့ အတိုင္း အမွတ္သံုးေထာင္ဆိုသည္မွာလည္း ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ ေရွ႕မွီေနာက္မွီ နိုင္ငံေရးသမားၾကီးေတြအဘဦးအုန္းျမင့္(သခင္အုန္းျမင့္ (ေခၚ) တိုးတက္ေရးအုန္းျမင့္)၊ အမွတ္သံုးေဆာင္မွာ က်ဆံုးသြားတဲ့ အဘရဲနိီသက္ဝင္း(ခ)သံမဏိစိန္လွ တို႔ရွိ၏။
ဗိုလ္ခင္ညႊန္႕ေထာင္ထဲတည့္လိုက္တဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြျဖစ္ၾကေသာ အင္းစိန္ရြာမ စာသင္တိုက္က

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

 
,
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License. Site Meter